Nieuwe materiaal-spelregels

12 augustus, 2018

Terwijl de vakanties nog volop worden genoten zijn er hier en daar toch ook alweer teams die met het nieuwe seizoen zijn gestart. Tijdens een overleg met de Materialencommissie hebben we helaas moeten vaststellen dat we binnen Argon nog veel onnodige kosten maken doordat te gemakkelijk wordt omgegaan met de door de Materialencommissie uitgeleende spullen.

Onderstaand enkele bevindingen van de Materialencommissie tijdens de afgelopen weken:
- Het juiste aantal uitgeleende ballen is niet retour gekomen
- Diverse soorten maten ballen in een koker (seniorenballen opgeborgen in een jeugdteam)
- Helemaal geen ballen ingeleverd
- Hesjes niet gewassen na de laatste training maar drijfnat in de sporttas of locker gestopt
- Sleutels van locker/ballenkoker niet ingeleverd
- Sleutels verwisseld

Dit alles heeft het Bestuur Veldvoetbal in samenspraak met de leden van de Materialencommissie het volgende doen besluiten:

1) Voor een setje sleutels voor locker/ballenkoker dient een borg afgegeven te worden van € 20,00.
2) Er wordt slechts ÉÉN SETJE SLEUTELS verstrekt, indien er sprake is van meerdere leiders/trainers voor een groep zal dit setje onderling uitgewisseld moeten worden. Er wordt hierbij geen verschil gemaakt tussen selectie of niet-selectie teams.
3) Vooraf is een inventarisatie gemaakt van het aantal ballen wat beschikbaar is gesteld per team. Tijdens de winterstop zal bekeken worden hoe de situatie is en als blijkt dat aan het einde van het seizoen een team niet het juiste aantal ballen retourneert, zal iedere speler van het team een financiële bijdrage moeten leveren ter compensatie van dit verlies. Het is immers een teamsport en dan dient ieder zijn verantwoording te nemen.

Uiteraard hadden we liever niet gezien dat bovenstaande maatregelen genomen moeten worden maar helaas leert de ervaring anders.

Wij rekenen op uw begrip en hopen dat we met gezamenlijke inspanning de onkosten de kop in kunnen drukken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Veldvoetbal en Materialencommissie


Terug naar het overzicht