Eenheid bij selectie

04 november, 2019

We hebben binnen onze vereniging zoveel als mogelijk eenheid binnen onze selecties, wat dit seizoen tot uiting komt in de wedstrijdtenues van zowel de senioren- als de jeugdselecties. Bij het eerste elftal is daarbij ook trainingskleding beschikbaar, maar omdat er natuurlijk altijd een einde komt aan de rek in een begroting was dit voor de selectie van het tweede helaas niet beschikbaar.

Nu is er dankzij de inspanningen van een moeder van een der spelers (die daarbij de hulp heeft ingeroepen van haar werkgever en aangezien zij zelfstandige is was dat snel geregeld, ze hoefde het alleen met zichzelf eens te zijn in dit geval) toch de mogelijkheid geschapen om het tweede in gelijke kleding te laten trainen als het eerste, waardoor het nog meer één groep is geworden. De spelers en begeleiding van het tweede willen dan ook hun hartelijke dank uitspreken voor deze steun van haar!


Terug naar het overzicht