In memoriam Jan van der Holst

09 april, 2020

Het is onze droeve plicht u het heengaan van een Argonaut van het zuiverste water te melden. Op de leeftijd van 94 jaar heeft ons erelid Jan van der Holst op 8 april jongstleden afscheid moeten nemen van het aardse bestaan.

Jan was in 1971 als bestuurslid van VV Mijdrecht direct betrokken bij het tot stand komen van de fusie die heeft geleid tot onze vereniging sv Argon. Bij deze nieuwe vereniging nam hij de taak van voorzitter van de zaterdagafdeling op zich en zat namens deze tak als afgevaardigde in het hoofdbestuur. Vele jaren heeft hij zich (gesteund door zijn vrouw Adrie) met grote inzet gericht op het goed laten functioneren van de club. Op vele vlakken heeft hij zijn talenten ingezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan de samenwerking met de supportersvereniging bij het tot stand komen van onze tribune. De namen Ome Jan en Tante Adrie zijn dan ook niet voor niets heel herkenbaar voor de oudere Argonauten onder ons.

Bij zijn afscheid als bestuurslid in 1996 is Jan na 25 trouwe jaren benoemd tot erelid van de vereniging, als trouw supporter heeft hij daarna het wel en wee van de club tot in het lopende seizoen zolang als het hem maar enigszins mogelijk was van nabij gevolgd. We zullen hem missen.

Onze gedachten gaan uit naar Adrie en verdere familie, we wensen hen de kracht om het verlies te kunnen dragen.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar bijgaande kaart, in verband met de huidige situatie in onze wereld adviseren we u uw rouwbeklag schriftelijk aan te bieden.


Terug naar het overzicht