Onderhoud kunstgrasvelden / update

26 oktober, 2020

Op woensdag 28 oktober krijgen de velden 1 en 3 groot onderhoud. Dit betekent dat na de trainingen op dinsdag 27 oktober op de velden 1 en 3 alle trainingsdoelen in de opbergvakken moeten worden geplaatst zodat de velden op woensdagmorgen beschikbaar zijn voor de onderhoudsploeg. Vriendelijk verzoek aan alle trainers om er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, dank bij voorbaat!

Update
Mocht je uit bovenstaande de conclusie trekken, dat op andere dagen de spullen niet opgeruimd hoeven te worden, DAN IS DAT UITERAARD EEN VERKEERDE CONCLUSIE! Conform de afspraken gemaakt aan het begin van het seizoen dienen na iedere trainingsavond de velden vrij gemaakt te worden van alle doelen en andere trainingsmaterialen, de opberghokken zijn speciaal daarvoor aangelegd. Op die manier kan het onderhoud aan de velden ook op de juiste wijze geschieden, dit even als reminder.

 


Terug naar het overzicht