Contract Ludo Pistorius verlengd

01 december, 2020

Het zijn helaas vreemde tijden, waarin onze sport zich op dit moment bevindt, veel activiteiten staan in de wachtstand in de hoop er spoedig mee te mogen beginnen.

Ondanks die vreemde tijden gaan veel zaken gewoon door en dat betekent ook, dat het bestuur zich moet richten op toekomstige zaken zoals bijvoorbeeld het al dan niet verlengen van contracten.

Omdat na evaluatie alle lichten op groen staan heeft het bestuur in goed overleg met hoofdtrainer Ludo Pistorius besloten het lopende contract te verlengen, zodat hij niet alleen het huidige, maar ook het komende seizoen 2021-2022 als hoofdtrainer aan onze vereniging verbonden zal zijn. We kijken vol vertrouwen uit naar deze verdere samenwerking!

Namens het bestuur,

Ton Goedemoed,
Voorzitter sv Argon


Terug naar het overzicht