Het hoeft toch niet op deze manier?

26 februari, 2021

Graag vragen we even aandacht voor het achterlaten van de trainingsvelden na afloop van de trainingen.

Zoals op de bijgaande foto’s te zien is, blijkt het nogal lastig om de doelen in de daarvoor bestemde vakken achter te laten, iets wat meerdere gevolgen heeft: het illegaal gebruiken van velden en materialen (en daarmee het veroorzaken van schade zoals kapotte netten en zelfs gebroken doelen) wordt op deze manier wel erg makkelijk gemaakt, terwijl het onderhoud uitvoeren door de gemeente juist weer bemoeilijkt wordt, want bijvoorbeeld het vegen van de kunstgrasvelden wordt op deze manier een zig zag baan.

Vandaar de herhaling van eerdere verzoeken: na afloop van de training dienen alle materialen weer terug gezet te worden in de daarvoor bestemde vakken, met uitzondering van de materialen die de eventuele volgende trainer/groep aangeeft te willen gebruiken.

En als de laatste trainer dan zo vriendelijk zou willen zijn bij het verlaten van het park de toegangsdeur even op slot te draaien, maken we het allemaal samen eenvoudiger voor elkaar om onze kostbare spullen te beschermen. Bij voorbaat dank!


Terug naar het overzicht