Eregalerij

04 maart, 2022

Tijdens de ALV van donderdag 3 maart zijn er op voorspraak van het bestuur de nodige wijzigingen doorgevoerd in de eregalerij van onze vereniging.

Als eerste werden de aftredende bestuursleden Ger Raadschelders (circa 10 jaar verantwoordelijk voor de facilitaire zaken) en Gerard Konincks (vier jaar veldvoetbal voorafgegaan door vele jaren commissiewerk) door het bestuur voorgedragen voor het Lidmaatschap van Verdienste, een voorstel waarin de vergadering zich probleemloos kon vinden.

Daarna droeg het bestuur een benoeming tot Erelid voor van Herman Sloothaak, sinds de oprichting lid én vrijwilliger bij de club in diverse functies en commissies. In de woorden van de voorzitter:
“Het bestuur is voornemens een Argonaut in hart en nieren voor te dragen als erelid van de vereniging. Hij staat bekend om zijn fabuleus geheugen en zijn uitgebreide arsenaal aan voor de club relevante zaken en niet te beroerd om verschillende taken als vrijwilliger op zich te nemen, als zodanig is hij goud waard voor de club.
Als bestuur dragen wij unaniem voor om Herman Sloothaak te benoemen als erelid van onze club. Wij kennen zijn gevoel niet uit te zijn op uiterlijk vertoon maar deze eer als erelid van Argon zal hij niet kunnen weigeren.”

De vergadering kon zich blijkens het applaus zeer wel vinden in dit voorstel, waarna de aanwezige “feestvarkens” (Gerard Konincks was helaas door werkzaamheden verhinderd) de oorkondes en bijbehorende versierselen en bloemen in ontvangst mochten nemen.


Terug naar het overzicht