Bericht van de ledenadministratie

20 april, 2022

Zoals ieder jaar aan het eind van het seizoen zullen er ook dit jaar de nodige verschuivingen plaats vinden doordat spelers besluiten om van club te veranderen of gewoon helemaal met voetballen te stoppen. Vanwege de reglementen van de KNVB moet er in die gevallen echter wel aan de nodige richtlijnen voldaan worden.

OVERSCHRIJVEN VAN ARGON NAAR ANDERE VERENIGING

Aanvragen tot overschrijvingen van sv Argon naar een andere vereniging dienen uiterlijk 15 juni binnen te zijn bij de KNVB. Argon werkt alleen mee aan overschrijving van een speler als de volgende zaken in orde zijn:

- contributie volledig is betaald incl. eventuele selectietoeslag
- alle openstaande boetes zijn betaald
- alle eigendommen van Argon zoals kleding, trainingspakken e.d. ingeleverd zijn. Hierover wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende afdeling.

Wat moet je doen?

Je dient jezelf aan te melden bij de nieuwe vereniging, zij gaan je digitaal aanmelden bij de KNVB voor overschrijving.

AFMELDINGEN
Een afmelding voor veld- of zaalvoetbal moet vóór 31 mei binnen zijn. Na die datum zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht.
Afmelden kan per mail naar afmelden@svargon.nl

Of schriftelijk aan:
Ledenadministratie sv Argon
Postbus 312
3640 AH MIJDRECHT


Terug naar het overzicht