Triest nieuws

08 mei, 2022

Ons bereikte dit weekend het trieste nieuws, dat op 4 mei jongstleden ons Lid van Verdienste Jan Gerssen op 86-jarige leeftijd is overleden.

Jan heeft zich in het verleden in de periode tussen 1980 en 2010 vele jaren actief bezig gehouden met ons jeugdvoetbal nadat hij bij de club was aangesloten omdat zijn zoon bij ons kwam voetballen. Iedere zaterdag was het een gegeven, dat Jan samen met zijn kompaan Hennie Lakerveld het wedstrijdsecretariaat bemande en er voor zorgde, dat alles geregeld werd zoals het moest.
Na een periode van afnemende gezondheid en een ziekenhuisopname leek er via revalidatie verbetering op te treden, maar helaas bleek vorige week dat een verder herstel niet meer mogelijk was.

Allen, die Jan hebben gekend en meegemaakt, zullen warme herinneringen aan hem hebben.

Wij wensen de familie de kracht om het ongetwijfeld grote verlies te kunnen dragen.

Het afscheid van Jan zal woensdag in familiekring plaatsvinden in crematorium Daelwijck in Utrecht.


Terug naar het overzicht