Vacature Hoofd Jeugd Opleiding

15 oktober, 2023

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur zijn en worden op vele vlakken stappen gemaakt, iets wat zeker tot meer animo heeft gezorgd op vele vlakken binnen het verenigingsleven. Veel zaken zijn opgepakt of tot nieuw leven gewekt, meerdere mensen zijn gelukkig aangesloten bij onze vereniging.

Op sportief vlak zijn er ook stappen gemaakt, al is veel daarvan op de achtergrond gebeurd zoals het ontwikkelen van het voetbalbeleidsplan en het daarbij behorende voetbaltechnisch leerplan. Zaken die niet direct in de resultaten terug te zien zullen zijn, maar die van groot belang zijn om het voetbal binnen onze club weer op het niveau te brengen waar we het willen hebben.

De volgende stap daarin is het aanstellen van een HJO: Hoofd Jeugd Opleiding. Waar deze aan moet voldoen en welke eisen daaraan gesteld worden is te lezen in bijgaand document. Mocht je van mening zijn dat jij het antwoord bent op deze vragen, twijfel dan niet en meld je aan om deel uit te kunnen maken van de groep, die zich inspant om Argon op termijn weer op het gewenste niveau te brengen, denk daarbij aan Regionaal Opleidingsinstituut van de KNVB.


Terug naar het overzicht