ALV 2024, een impressie

21 januari, 2024

Donderdag 18 januari werd de ALV gehouden waarin het bestuur de aangekondigde nieuwe plannen aan zou bieden aan de leden. Dat hier interesse voor is bleek wel uit de ruime opkomst, een kleine 100 leden namen plaats op de stoelen om te luisteren naar wat gezegd werd.

Na de openingswoorden van voorzitter Michiel van Aken kreeg penningmeester Fred Eindhoven de microfoon in handen om de aanwezigen het een en ander uit te leggen over de kosten en baten van het afgelopen jaar waarbij opviel dat het negatieve resultaat van de begroting was omgezet in een positief resultaat in werkelijkheid, een mooi begin. Een resultaat dat mede bereikt was door de ondersteuning van de supportersvereniging De Lijnkijkers, door het mooie resultaat van de Grote Club Actie, door de kantinemedewerkers en evenementencommissie die extra activiteiten hadden ontplooid en door de onmisbare sponsoren die dankzij de inzet van de Sponsorcommissie de club trouw zijn en blijven, allen verdienden een woord van dank en kregen applaus voor hun inzet.
Nadat de verhoging van de contributie met 3% voor komend seizoen akkoord werd verklaard ging de aandacht naar de afscheid nemende Joop Smaling, die als dank voor zijn inzet werd benoemd tot Erelid van de vereniging.

Daarna werd het woord gegeven aan Leoniek van der Laan die een uiteenzetting gaf over het hoe en waarom van de nieuwe Commissie Sportief. Normen en waarden zijn van groot belang als je met veel mensen samen iets wilt bereiken, maar vooral ook als je er van wilt genieten. Daar zal een protocol voor geschreven worden met de titel “Niemand buitenspel” omdat we een vereniging willen zijn waar echt iedereen zich prettig en thuis kan voelen. Duidelijk is in ieder geval dat met ingang van het nieuwe seizoen iedereen die een functie heeft waarbij met kinderen wordt gewerkt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vereist zal zijn. Als vertrouwenscontactpersonen zijn Leoniek van der Laan en Ellen Prins aangesteld waarbij Leoniek de plaats in zal nemen van Henk Boelhouwer, die zich meer gaat richten op de Medische Commissie. Op 12 maart 2024 staat een dialoogsessie in de planning voor leden, ouders, vrijwilligers enzovoort.

De Medische Commissie werd door Henk Boelhouwer nader toegelicht, met enkele nieuwe leden wordt gewerkt aan een veilige en gezonde sportomgeving. Er wordt gewerkt aan een proactief blessure preventie beleid dat gericht is op alle teams, niet uitsluitend op de diverse selectieteams. Ook hier zal binnenkort meer nieuws over komen wat betreft het organiseren van cursussen AED, EHBO en dergelijke voor leiders en vrijwilligers.

Daarna werd door Marco Bakker (als invaller voor de zieke Roel Langeraar) het nieuwe kledingplan gepresenteerd dat in zal gaan in augustus 2024 en vier jaar zal duren. Dit plan behelst het ter beschikking stellen (in bruikleen) van kleding aan ALLE teams binnen de club, een uitgebreide kledingset voor trainers en een tenue voor vaste clubscheidsrechters. Dit alles van het merk Robey waar een overeenkomst mee wordt gesloten. De eigen bijdrage voor een jeugdspeler zal € 25 per seizoen bedragen voor een pakket bestaande uit shirt, broek, kousen, trainingspak en tas. De bijdrage voor de senioren voor shirt, broek en kousen bedraagt € 15 per seizoen.

shirt.jpg

set.jpg
De kleding blijft eigendom van de club, de sponsoruitingen op het wedstrijdtenue zullen ook voor alle teams gelijk zijn zodat er een uniforme uitstraling zal zijn.
De vergadering ging akkoord met het voorstel en de verdere uitwerking van het plan zal spoedig gecommuniceerd worden.

Als kers op de taart mocht Martin Visser de vergadering informeren over de plannen voor ver- en nieuwbouw van onze accommodatie. In 2023 was zeer hard gewerkt aan de planvorming van het geheel en Martin gaf een toelichting op ontwerp en fasering van de gewenste bouw: fase 1 is bouw nieuwe kantine op de plek van huidige buitenbar plus terras, fase 2 is ombouw huidige kantine tot kleedkamers, fase 3 is renovatie huidige kleedkamers in clubgebouw plus renovatie bestuurskamer. De bouw in fases maakt het beter beheersbaar qua kosten, die natuurlijk substantieel zijn. De aanwezigen gaan akkoord met het voorgestelde bouwplan, de fasering, de voorgenomen investering en voorgestelde financieringswijze. De leden worden uiteraard volop betrokken bij een en ander, hulp is altijd zeer welkom. Als u wilt zien wat moois er ons te wachten staat, dan kunt u hier klikken en ziet u de animatie die door ons lid Mika van der Laan (werkzaam bij Architecten en ingenieursbureau H.W. van der Laan Mijdrecht) is geproduceerd.

Na een korte rondvraag kon de voorzitter de memorabele vergadering sluiten waarin fraaie stappen gezet werden naar een mooie toekomst voor onze club.

Mochten er vragen zijn over de onderwerpen van de ALV:
- Martin Visser ver-/nieuwbouw facilitairezaken@svargon.nl
- Roel Langelaar medische commissie/kledingplan uitvoering veldvoetbal@svargon.nl
- Marco Bakker kledingplan sponsorzaken/sponsoring commercielezaken@svargon.nl
- Fred Eindhoven financiën penningmeester@svargon.nl
- Wido de Jong protocol sportief Argon secretaris@svargon.nl

Aanmelden als vrijwilliger kan via vrijwilligers@svargon.nl

 


Terug naar het overzicht